Startside

Logo designet av  askitaski

Pinnekjøtt
Honning fra Lavik Bigard
Egg fra glade høner
20180826_152325
20170809_181237

Kjære kunder og samarbeidspartnere!


VAREGGA MAT FRA BERGEN AS AVVIKLES MED PRAKTISK VIRKNING FRA 01.01.2024


Eierne av Varegga Mat Fra Bergen AS har besluttet å avvikle selskapet, med praktisk virkning fra 01.01.2024.

Eierne finner det ikke lønnsomt, praktisk gjennomførbart eller strategisk riktig med videre drift.


Dette skyldes mellom annet:

- Generell prisstigning på varer og tjenester knyttet til driften

- Økte rentekostnader

- Økte strømpriser

- Andre prioriteringer av egen gårdsdrift


Våre leverandører / produsenter og samarbeidspartnere er rammet av overnevnte prisstigninger

og marginene for vår drift forsvinner.


Prioriteringer rundt eiernes gårdsdrift og annet arbeid har også lagt begrensinger på gjennomføringen i driften av Varegga.

Totalsummen av dette gjør at vi ikke nå finner det forsvarlig å drive selskapet videre.


Forsvinner de gode produktene?

HELDIGVIS IKKE!


Selskapet sine hovedleverandører vil fortsatt produsere og være til stede i markedet.

Nedenfor finner dere kontakt informasjon til produsentene, slik at dere fortsatt kan etterspør varer og opprettholde kontakten:


Kvamme Gard
Kontaktperson: Trond Kvamme
Telefon: 46819108
Hjemmeside: www.kvammegard.no
Mail: kvamme.gard@gmail.com


Løvaas Gard
Kontaktperson: Robert Vørøs
Telefon: 97555575
Hjemmeside: www.lovaasgard.no
Mail: post@lovaasgard.no


Urt & Ugras AS
Kontaktperson: Julie Log
Telefon: 92578747
Hjemmeside: www.urtogugras.no


Tusen takk til alle som handler rett fra bonden!

HOLD DEG OPPDATERT VIA VÅR FACEBOOK SIDE