Bergen Hjort - Løvaas Gården

LØVAAS GARD

Løvaas Gården drives i dag av Linda Vørøs Bjørvik og Robert Vørøs


De overtok gårdsbruket i 2019, og satser nå videre med utvidelse av gårdsdriften. 


På Løvaas Gården bor det 3 generasjoner under samme tak.

Linda og Robert har til sammen 5 barn, og 4 av disse bor fortsatt hjemme. 


Det foregår allerede mye virksomhet på Løvaas Gård.

Her driver de gjerdefirmaet HT Gjerde Bergen AS, og på gården har det i lang tid blitt drevet massetipp og jordsorteringsanlegg gjennom bedriften Arna Jordsortering AS. Her leveres alt man trenger til hage og anleggsvirksomhet.


Robert og Linda kjøpte i 2018 nabogården Neset Gard.


Sommeren 2018 kom det 4 purker av typen Ungarsk Ullgris på gården.

 To av disse fikk etter hvert tilsammen 17 grisunger, og da var det 21 griser på gården. Grisene går inn og ut hele året, graver i jorden og koser seg med det de finner å spise ute.

Ungarsk Ullgris kalles også Mangalitsa gris, og er en helt annen type gris en den vanlige "rosagrisen" som du får i butikken i dag. Det tar bort imot 2 år å få en ullgris slaktemoden. Men så blir den svært god når den er ferdig. 

Grisen utvikler intramuskulært fett mot slutten av levetiden, noe som gir et utrolig marmorert kjøtt.


Løvaas Gården driver også Bergen Hjort. De første hjortene kom i starten av september 2019. Konsesjonen er på ca 50 dyr.


Det bygges i dag hegn med 2,5 meter høye gjerder, for å holde hjort både inne og ute av områdene.


På bildet vises Bambo, en bukk som er innkjøpt som avlsbukk. Han kom til gården i slutten av september, og han er allerede godt igang med å føre slekten videre.


Vi håper at det til våren kommer kalver fra de fleste kollene våre. 
@varegga_mat_fra_bergen

Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved

VAREGGA.NO