Kvamme Gard

KVAMME GARD

Ved årsskiftet 2013/14 ble gården overtatt av Trond og Ingvild Kvamme.

Da hadde Trond sine foreldre drevet den siden 1983.

Her på gården bor vi, Trond, Ingvild, og sønnen Eirik.

Den eldste, Silje, har flyttet ut.


I kårhuset bor Trond sine foreldre, som er til veldig god hjelp i den daglige driften.


Familien har drevet gården i 12 generasjoner, og den har vært i familiens eie siden en gang på slutten av 1500 tallet.

Rundt 1960 ble nabogården kjøpt, og arealet med dyrket mark økte da en god del.

Gården er i dag på 476 mål inklusiv utmark.

Av dette utgjør den dyrkede marken i dag ca 50 mål.

I tillegg til egen gård, så slår Kvamme Gard også arealene på 6 andre gårder i området. Det produseres gress på ca 230 mål.


Frem til 1999 var det melkeproduksjon på gården, med en årlig kvote på rundt 88 000 liter.

I tillegg hadde man også litt okser for kjøttproduksjon.

Fra 1999 har det bare blitt drevet med oppforing av okser på gården.

 

Det blir kjøpt inn kalver når de er ca 4-6 mnd gamle.

Da har de en levende vekt på ca 120-140 kg.

De blir så foret opp i rundt 12 mnd før de blir sendt til slakt.

Vekten har da økt til rundt 750-800 kg levendevekt.

Hvert år produserer gården omkring 5200 kg oksekjøtt.


Siden 2015 har det blitt drevet med direktesalg av oksekjøtt fra gården.

Lokalprodusert oksekjøtt fra Bergen.

Vi dyrker vårt eget grovfòr, vi gir de brød fra Lie Nilsen Bakeri, de får mask fra Lysefjorden Mikrobryggeri og grønnsaker fra Matsentralen.

Alt dette gjør at vi kan redusere bruken av kraftfòr til et minimum.

@varegga_mat_fra_bergen

Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved

VAREGGA.NO