Kvamme Gard

OM OSS...


Ved årsskiftet 2013/2014 ble gården overtatt av Trond og Ingvild Kvamme

etter Trond sine foreldre, som da hadde drevet den fra 1983.

Her på gården bor vi, Trond, Ingvild.

Eirik har kjøpt hus i nabolaget.

Ask er eldst, og har flyttet ut for å studere.


I Kårhuset bor Trond sine foreldre, og dette er til veldig god hjelp for oss.

Trond er den 12 generasjon som driver gården, som har vært i familiens eie siden en gang på 1500 tallet. Rundt 1960 ble nabogården kjøpt, og arealet med dyrket mark økte da en god del. Gården er i dag på 476 mål inklusiv utmark. Av dette utgjør den dyrkede marken i dag ca 70 mål.
Gården ligger fint til, på "baksiden" av byfjellet i Bergen, i Ytre Arna.

Faktisk så ligger driftsbyggningen og halve huset vårt på byfjellet.


Frem til 1999 var det melkeproduksjon på gården, med en årlig kvote på rundt 88 000 liter.

Tillegg hadde man også litt okser for kjøttproduksjon. Fra 1999 har det bare blitt drevet med oppforing av okser.


Driftsbygningen er bygget i 1970, og er i god stand.

Bygningen er utnyttet maksimalt, med plass for opptil 28 okser, ca 30-35 vinterforede sauer.

 

Vi kjøper inn kalver når de er ca 4-6 mnd gamle. Da har de en levende vekt på ca 120-140 kg.

De blir så foret opp til de er rundt 18 mnd, før de blir sendt til slakt.

Vekten har da økt til rundt 750-850 kg levendevekt.

Dette gir så ca 350 kg kjøtt. Hvert år produserer gården omkring 7-8000 kg oksekjøtt.Vi disponerer og drifter til sammen arealene til 7 gårder, og slår gress på omtrent  230 mål. Dette gir oss tilgang til rikelig med grovfor,

som er den viktigste fòr ressursen til dyrene våre.


Dermed kan vi fore oksene med mindre kraftfor, dette reduserer kostnadene våre betraktelig, og gjør oss mer selvforsynt.

Det hevdes også fra en del forskere at redusert bruk av kraftfor og økt bruk av gress som for til storfe er med på å gi et bedre kjøtt.


Vi bruker en del brød som fòr. Dette henter vi hos Kanelsnurren (tidligere Lie Nielsen Bakeri) Hver okse spiser 3-4 brød for dagen.

Vi henter også mask fra Lysefjorden Mikrobryggeri i Ytre Arna.

Mask er kornet som blir til overs etter at bryggeriet har kokt dette for å produsere øl.

 

På gården har vi også  rundt 30-35 vinterfora sau. Hvert år får vi lam av ca 25 av disse, som på et godt år kan gi oss 40-50 lam.


Det gir oss muligheten for å sende rundt 25 lam og 10 sauer til slakt årlig.

Sauene går ute på beite fra midten av mai og til ut i slutten av september.

Beitene våre er en del av byfjellet i Beregn, på høsten tar vi de hjem og lar de gresse på det som vokser opp igjen etter at vi har høstet innmarken for andre gang.

Da nyter de godt av det saftige og  gode gresset der den siste måneden før vi sender de til slakt.


Vi tar de så inn, og da blir de som skal beholdes klippet, mens de som skal til slakt slipper dette.


Ullen blir sortert og sendt til mottak, som sender det videre til utlandet og til fabrikker i Norge, for videreforedling.


Sauer og lam blir sendt til slakt hos Nortura i Førde.


Kontaktinfo for KVAMME GARD: 

Trond Kvamme Tlf 468 19 108


E-post: kvamme.gard@gmail.com

Hjemmeside:www.kvammegard.no