Lavik Bigard

LAVIK BIGARD

OM OSS...


Lavik Bigard drives av Sven Roar og Anne-Britt Lavik. Hjemmet vårt er i kårhuset på Lavik Gard.


Her stortrives vi blant folk og dyr i naturskjønt landskap på østsiden av Bergens byfjell.


Barna våre Kristine, Torgeir og Marianne er flyttet ut av hiet og stiftet familie.

Vi har seks herlige barnebarn og to bonus barnebarn som vi liker å tilbringe mye tid sammen med.


Vi er stolte over at vår sønn Torgeir og svigerdatter Kristine ønska å overta og drifte Lavik Gard som fjerde generasjon på gårdsbruket.


DRIFTEN PÅ GÅRDEN


Lavik Bigard blei oppretta sommaren 2019. Det same året gjennomførte vi birøkterkurs gjennom Bergen Birøkterlag.

I januar 2020 gjennomførte og besto Anne-Britt kompetansekurs i birøkt.

Dette tilsier at vi selv kan sertifisere vår egen bigård.


Vi startet opp med 5 bikuber i juli 2019. I år 2020 har disse bikubene produsert sommerhonning og lynghonning til oss.

Vi har eget slyngerom hvor vi slynger og rører honningen før den tappes rett på glass.

Dette er god Norsk honning uten tilsetningsstoffer.


Sluttproduktet leveres til Varegga- mat fra Bergen for videresalg til sluttbruker.

Vi har utvidet med 7 nye dronninger i år og bestilt ytterligere 10 dronninger til sesongen 2021.


Honningbiene er våre minste og viktigste husdyr. Som birøkter er det fasinerende og spennende å følge samspillet hos biene. Det er en helt annerledes verden hvor biene har brukt millioner av år på å tilpasse seg plantene som de høster pollen og nektar fra.

For å ta best mulig vare på biene følger vi «forskrift om birøkt» som skal sikre god hygiene i all birøkt og forebygge, begrense og utrydde sykdom hos bier.


Lavik Bigard er sertifisert og medlem av Honningcentralen.