Lavik Gard

LAVIK GARD

 OM OSS...


Lavik Gard drives av Torgeir og Kristine Lavik med sine 3 gutter. Torgeir sine foreldre bor i kårhuset på gården og er veldig engasjert i gårdsdriften. De siste årene har også nabo Trond Skulstad blitt engasjert i utvikling og daglig drift av gården. 

 

Torgeir og Kristine flyttet hjem i 2013 og overtok gården i 2015.

Den gang var det ikke landbruksdrift, men bygning var utleid til hest og beitene ble pusset om sommeren. Siden den gang har gårdsdrifta økt for hvert år.

DRIFTEN PÅ GÅRDEN OG DYRENE VÅRE


Hos oss følger vi årstidene. Vi ønsker å bruke de ressurene naturen gir oss til en hver tid. Det vil si at dyrene er ute store deler av året. Vår og høst er de på beitene rundt gården, men om sommeren er de på fjellet.

Vårt fjellbeite er faktisk Byfjellet! Det vil være en stor mulighet for å treffe på dyrene våre når du går tur over vidden.


Gamle postruten går opp forbi gården vår og videre til Borgaskaret. Gården vår er bygget på et gammelt klyngetun som har spor tilbake til 1800-tallet.


Siden gården ikke var i drift når vi overtok den, har vi brukt all vår tid på å bygge opp gården igjen. Vi har også kjøpt tilleggsjord, for å være i størst mulig grad selvforsynt med grovfôr. I 2020 satset vi stort med å bygge oss et nytt fjøs. 


Når vi skulle bygge nytt fjøs var det viktig for oss at det skulle ivareta tradisjoner, bruke lokale ressurser og at dyrene skulle kunne ha god plass. Vi endte med å bygge et grindverksbygg. Øverst i fjøset holder vi på å bygge en leilighet, med store vinduer inn i fjøset, som vi tenker at vi skal leige ut til gårdsferie etterhvert.


Dyrene vi har på gården er farga spelsau, høns, kaniner, katter og ammekyr.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godta